8.-9. klassidele

 

 

Noorukieas toimuvad muudatused mõjutavad paljuski noore inimese suhtumist ja mõtlemist erinevatesse elulistesse küsimustesse ja valdkondadesse, millest üks on toit ning kõik, seda ümbritsev. 

Internet on küll täis toitumisega seotud teadmisi, meid ümbritsevad sõbrad ja pereliikmed on elutargad ning omavad piisavalt kogemusi, kuid paraku võib sobiva ja usaldusväärse eristamine infomürast osutuda tänases päevas väljakutseid pakkuvaks ja peamiseks komistuskiviks, miks me teeme selliseid valikuid nagu me teeme, miks meie suhtumine toiduteemadesse on ehk vahel piiratud, miks…., miks…

Miks-küsimusi” ja “sest-vastuseid” tekib lõpmatul hulgal! Selles rägastikus üksi toime tulla ei ole just lihtne! Siinkohal tulevadki appi ja panevad oma teadmistega õla alla vastava väljaõppe saanud eksperdid - Toitumisteraapia Keskuse terapeudid ja nõustajad, kes annavad nõu ning suunavad arusaadaval viisil ning mõistetavas keeles tegema oma keha toetavaid toiduvalikuid ja tõstavad noore inimese teadmisi toitu ümbritsevate teemade osas. 

 

Koolitus toimub kolme nädala vältel - 1 akadeemiline tund nädalas.

 

 

1. tund - "Toitumine ei ole raketiteadus"

Teemad:

 • Toitumise regulaarsus vastavalt päevakavale ja selle mõju meie enesetundele.
 • Suhkur meie toidulaual.
 • Valmistoit versus ise valmistatud toit. Kuidas teha kasulikke valikuid?

2. tund - "Eluterve suhtumine toitu"

Teemad:

 • Meie suhtumine söömisesse ja toitu. Sööme selleks et elada või elame selleks, et süüa?
 • Toidu täisväärtuslikkus ja kuidas vajaduspõhine toitumine meie eesmärke toetab.
 • Toitumissuunad ja põgus ülevaade enim levinud dieetidest ning nende tagajärgedest

3. tund - "Toitumiskäitumise psühholoogiline pool"

Teemad:

 • Grupipsühholoogia söögilauas. Teadlik toitumine- keskendumine söömisele kui tegevusele, kohaolu, nautimine, märkamine.
 • Kõrvalekalded ja söömishäired. Võimalikud põhjustajad ja väljakujunemine. 
 • Testid - emotsionaalse intelligentsuse testid ning enesehinnangu seos toitumiskäitumisega.

Koolitusmeetodid:

Teoreetilised blokid vahelduvad aruteludega, mis aitab kinnistada õpitut. Emotsionaalse intelligentsuse testid ja motiveeriv lähenemine õpilaste eneseteadlikkuse ja enesekindluse tõstmiseks.

Õpiväljunditena õpilane:

 • tutvub tervisliku tasakaalus toitumise põhimõtetega ja teab, kuidas tasakaalutus organismi ja käitumist mõjutada võivad
 • mõistab ja oskab märgata söödava toidu ja enesetunde omavahelist põhjuslikku seost
 • oskab teha tervist ja arengut toetavaid toiduvalikuid
 • omab ülevaadet enamlevinud toiduga seotud trendidest, toitumise suundadest ja oskab neil teemadel arutleda, neid märgata nii enda vaatenurgast kui ümbritsevas kontekstis
 • teadvustab, mida tähendab eluterve suhtumine toitu ja millised on võimalikud märgid häirunud toitumiskäitumisest

Koolitaja: Kendra K Vaino