1. klassile

Koolitus 1. klassidele

Kooli minemisega muutub nii lapse kui kogu perekonna elukorralduses palju,  esialgu võib kõik see tunduda natuke hirmutav ja aeganõudev ning üle jõu käiv ja ehk isegi teostamatu. Lapsed on astumas eluetappi, kus nad hakkavad iseseisvuma ning seetõttu ka ise rohkem elus valikuid tegema, otsuseid langetama. Need otsused ja otsustamised puudutavad ka toitumist! Aina rohkem tuleb nüüd mõelda sellele, mida laps üksi kodus olles sööb, mida ta lõunaks koolis valib või millised on sõpradega vahetunni ajal või peale kooli valitavad värvikirevad poeriiulitel ahvatlevad snäkid, vahepalad. Neid otsuseid ja valikuvõimalusi saab ühtäkki väga palju olema ja lapse enda kui ka lapsevanema peas keerlemas ehk rohkem küsimusi kui vastuseid sel hetkel olemas on. 

Toitumisteraapia Keskuse terapeudid ja nõustajad kui oma ala professionaalid oskavad nii vanema kui lapse mõningate lihtsate ja praktiliste sammudega suunata tegema kasulikemaid valikuid, mis tagavad kasvavale organismile täisväärtusliku ja tasakaalustatud toidulaua ning seeläbi toetada kasvavat organismi ja lapse arengut. Käesolev teoreetiline ja praktiline koolitus hõlmab antud valdkonna olulisi teemasid.


Koolitus toimub kolme nädala vältel - 1 akadeemiline tund nädalas. 

Koolitus 1. klassidele

 1. tund - “Teen ise kasulikud toiduvalikud”

Sihtgrupp - lapsed, koolitunni raames

Teemad:

 • Toitumise alused - taldrikureegel, toidupüramiid.
 • Toiduainetööstuse kaks põhilist ahvatlust ja peamised laste kaalu kasvatavad faktorid - suhkur, sool ja rasv.
 • Toodete pakendiinfo - mida tähele panna, kuidas neid lugeda.

Koolitus 1. klassidele

2. tund - “Lapse arengut ja heaolu toetav mitmekesine toitumine”

Sihtgrupp: lapsed koos vanematega, virtuaalne seminar 

Teemad:

 • Mida toiduvalikute tegemisel silmas pidada.
 • Juhised vanemale lapse suunamisel iseseisvateks valikuteks poes, restoranis/kohvikus, koolisööklas, koos sõpradega ja üksi kodus olemiseks.
 • Ühiste tegevuste ja laste kaasatuse roll toiduvalikute tegemise protsessis.
 • Näidismenüü

Koolitus 1. klassidele

3. tund - “Teooriast saab praktika”

Sihtgrupp: lapsed, koolitunni raames

Teemad:

 • Teeme kokkuvõtte kahes eelmises tunnis toimunust- millised küsimused tekkisid, millised valikud said poes tehtud, millised valikud tehti kodus oleva toidu hulgast ja mida katsetati. Tagasiside pakendite lugemise praktikast.
 • Anname ideid tervislikeks vahepaladeks, mida saab vajadusel kooli, ekskursioonile, reisile, trenni kaasa võtta. Või miks ka mitte sõpradele külla minnes kaasa võtta!
 • Vaatame ja võrdleme erinevaid alternatiive nii võileiva/vrapi valmistamisel kui küpsetamisel (osalejad saavad proovida näiteks mustast oast, bataadist vms tehtud valge suhkru vaba küpsetist, mille retsepti saavad hiljem koju kaasa).

 

Koolitus 1. klassidele

Koolitusmeetodid:

paljude eluliste ning lihtsalt kodus tehtavate näidete ja visuaalidega edastatav teooria osa vaheldub praktiliste ülesannetega. Vahetu vestlus osalejatega aitab õpitut kinnistada. Kodused ülesanded alternatiivsete valikute järeleproovimiseks.

 

Õpiväljundid: 

Õpilane: 

 • oskab toidupüramiidi järgides teha valikuid toiduainete, jookide hulgas,  ning taldrikureeglit aluseks võttes kokku panna omale tasakaalustatud toidukorra
 • on teadlik erinevatest valikuvõimalustest ja oskab neid kasutada
 • mõistab paremini ja oskab märgata söödava toidu ja enesetunde omavahelist põhjuslikku seost
 • on teadlik, millisele infole tootepakenditel peamiselt tähelepanu pöörata ja miks ning teha seeläbi kasulikke valikuid poelettidel leiduvast

Lapsevanem: 

 • teab, milline toit on täisväärtuslik ja ta lapse arengut ning kasvu toetav
 • oskab planeerida lapsele mitmekülgset ja tervislikku päevamenüüd, mis koosneb kolmest põhitoidukorrast (kaasa arvatud koolitoit) ja kahest väiksemast vahepalast

Koolitus 1. klassidele

Koolitaja: Kendra K Vaino